Inne filip  

Obrazowanie piersi

USG piersi, powszechnie w skrócie usg piersi, to zastosowanie ultrasonografii medycznej do szczegółowego obrazowania piersi pacjentki. Można go wykonać na wszystkich objętościach piersi, w tym na pełności lub twardości, na całej piersi oraz na brodawce i otoczce. Wykorzystuje fale ultradźwiękowe do rozbijania i załamywania światła oraz tworzenia obrazów struktur piersi, w tym otoczki i sutków.

Obrazowanie ultrasonograficzne wykorzystuje fale radiowe do generowania obrazów struktur piersi.

W przypadku USG piersi sondę ultradźwiękową mocuje się do klatki piersiowej i umieszcza wokół piersi pod różnymi kątami. Pacjentka leży na plecach, umożliwiając zobrazowanie i pomiar struktury piersi za pomocą fal radiowych. Można to zrobić na różne sposoby, w zależności od wymagań pacjenta.

USG piersi może mieć charakter wizualny lub radiologiczny. W mammografii wizualnej stosuje się aparat rentgenowski. Może przybierać różne formy, w zależności od sprzętu i dostawcy. Wielu pracowników służby zdrowia może uzyskać mammografię swoich pacjentów za pomocą rezonansu magnetycznego. Ta forma mammografii daje bardzo wyraźne obrazy przy minimalnym uszkodzeniu tkanki.

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego jest powszechnie akceptowane jako złoty standard w obrazowaniu piersi. Jest w stanie przedstawić szczegółowe obrazy struktur piersi i jest w stanie zapewnić najlepsze rokowanie w diagnostyce raka piersi. Ze względu na ogniskowe zmiany piersi i konieczność radioterapii u większości pacjentek MRI nie jest w stanie postawić ostatecznej diagnozy. Jednak procedura mammograficzna jest w stanie dostarczyć informacji klinicznych niezbędnych do podjęcia decyzji o opcji leczenia.

Procedury mammograficzne ewoluowały od momentu ich powstania. Pierwotnie istniały dwie różne metody mammografii. Po pierwsze był to samodzielny system wykorzystujący przezpochwową technikę ultrasonograficzną. W tej procedurze za pomocą przez pochwowych fal ultradźwiękowych uzyskuje się obraz raka piersi u kobiet. Drugą metodą było cyfrowe badanie odbytnicy lub mammografia cyfrowa, w której cyfrowy obraz macicy, jajników i nadnerczy jest generowany poprzez umieszczenie kamery brzusznej pomiędzy odbytnicą a pochwą oraz przezpochwową sondę ultrasonograficzną umieszczoną w pochwie.

Obecnie istnieją dwa rodzaje procedur. Jedną z nich jest cyfrowe badanie odbytnicy lub mammografia cyfrowa, a drugą nazywamy mammografią przerostową. Wraz z postępem technologii wprowadzono trzeci rodzaj zabiegu zwany hipoechogenicznym miąższem włóknisto-gruczołowym. W tej procedurze nieprawidłowe komórki cysty są badane za pomocą nebulizatora.