Radni Odzi: Leopold Skulski, Antoni Purtal, Szmul Zygelbojm, Stefan Kaczorowski, Miros Aw Orzechowski, Seweryn Malinowski, Marek C Source Wikipedia

ISBN: 9781232680697

Published: August 3rd 2011

Paperback

36 pages


Description

Radni Odzi: Leopold Skulski, Antoni Purtal, Szmul Zygelbojm, Stefan Kaczorowski, Miros Aw Orzechowski, Seweryn Malinowski, Marek C  by  Source Wikipedia

Radni Odzi: Leopold Skulski, Antoni Purtal, Szmul Zygelbojm, Stefan Kaczorowski, Miros Aw Orzechowski, Seweryn Malinowski, Marek C by Source Wikipedia
August 3rd 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 36 pages | ISBN: 9781232680697 | 4.56 Mb

?r d?o: Wikipedia. Strony: 34. Rozdzia?y: Leopold Skulski, Antoni Purtal, Szmul Zygelbojm, Stefan Kaczorowski, Miros?aw Orzechowski, Seweryn Malinowski, Marek Czekalski, Ma?gorzata Bartyzel, Edmund Chody?ski, Zdzis?awa Janowska, IwonaMore?r d?o: Wikipedia. Strony: 34. Rozdzia?y: Leopold Skulski, Antoni Purtal, Szmul Zygelbojm, Stefan Kaczorowski, Miros?aw Orzechowski, Seweryn Malinowski, Marek Czekalski, Ma?gorzata Bartyzel, Edmund Chody?ski, Zdzis?awa Janowska, Iwona ?ledzi?ska-Katarasi?ska, Alicja Napi rkowska, John Godson, Andrzej Ostoja-Owsiany, Stanis?aw Szuttenbach, Dariusz G recki, Ludwik Waszkiewicz, Bronis?aw Ziemi?cki, Wincenty Tomaszewicz, Stanis?aw Wi?ckowski, Zbigniew Antoszewski, Marek Michalik, Marian Papis, Hanna Zdanowska, Grzegorz Palka, Artur Kr nig, Zbigniew Klajnert, Ludwik Grohman, Tomasz Kacprzak, Maciej Grubski, Grzegorz Matuszak, Andrzej Terlecki, Longin Chlebowski, Piotr Krzywicki, J zef Niewiadomski, W?odzimierz Tomaszewski, Tomasz Sadzy?ski, Ryszard Mr z, Emil Zerbe, Krzysztof Makowski, Miros?aw Marcisz, Kazimierz Bednarski, Krzysztof Pi?tkowski, El?bieta Jankowska, August Utta, Tadeusz Gapi?ski, Sylwester Paw?owski, Ewa Kralkowska, Marek Kucharski, Longin Szyma?ski, W?odzimierz Sitek, Stefan Kopci?ski, Lejb Mincberg, Lucjan G?owacki, S?awomir Worach, Wac?aw Maksymilian J zef Wojew dzki, Jaros?aw Jagie o, Moszek Helman, Franciszek Traeger, J zef Wolczy?ski, Izrael Lichtenstein, Ludwig Wolff.

Fragment: Leopold Skulski (ur. 15 listopada 1877 w Zamo?ciu, zm. prawdopodobnie w 1940 w Brze?ciu) - polski in?ynier chemik, farmaceuta i polityk- Prezes Rady Ministr w od 13 grudnia 1919 do 9 czerwca 1920- nadburmistrz ?odzi od 29 wrze?nia 1917 do 22 lutego 1919. Urodzi? si? w rodzinie Adolfa Piotra, urz?dnika magistrackiego i Bronis?awy z Kiewlicz w herbu Leliwa (jej rodzina po powstaniu styczniowym przenios?a si?

na Litw?). Sw? edukacj? rozpocz w gimnazjum w Zamo?ciu w 1891. Ucz?szczaj?c do V klasy, rozpocz prac? w jednej z zamojskich aptek. 21 grudnia 1894 zda? egzamin ze znajomo?ci j?zyka rosyjskiego, ?aci?skiego i niemieckiego, arytmetyki i umiej?tno?ci wyra?nego pisania - otrzyma? tytu? ucznia aptekarskiego. Zosta? on nadany Skulskiemu przez Lubelski Oddzia? Lekarski R...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Radni Odzi: Leopold Skulski, Antoni Purtal, Szmul Zygelbojm, Stefan Kaczorowski, Miros Aw Orzechowski, Seweryn Malinowski, Marek C":


fundacja-zdrowekieszonkowe.pl

©2013-2015 | DMCA | Contact us