O Fundacji

Fundacja Zdrowe Kieszonkowe została powołana do realizacji celów użytecznych społecznie. Głównym założeniem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom z najuboższych rodzin poprzez zapewnienie im choć jednej zdrowej przekąski podczas pobytu w szkole. W tym zakresie Fundacja wspiera dzieci w szkołach, w których realizowany jest projekt Zdrowe Kieszonkowe.

Pomoc kierowana jest do konkretnych osób, dzieci, które kwalifikowane są do udzielenia wsparcia przez Fundację przy współudziale szkół i odpowiednich instytucji.

Zdrowe Kieszonkowe propaguje w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie całej Polski zdrowe odżywianie poprzez zapewnienie uczniom dostępu do zdrowych produktów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, będącym wytycznymi do Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ustawa wykluczyła od 1 września 2015 ze sprzedaży w szkołach niezdrową żywność, tak zwane jedzenie śmieciowe.

Zdrowe produkty dostępne są w oznakowanych urządzeniach projektu Zdrowe Kieszonkowe, a zakup odbywa się bezgotówkowo z wykorzystaniem kart i breloków do płatności zbliżeniowych. Zasilenia kart/breloków dokonują uczniom rodzice i opiekunowie. Zadaniem Fundacji jest pozyskanie funduszy na jednorazowy zakup pakietów startowych (w których znajduje się karta i brelok) oraz cykliczne zasilanie kart/breloków dzieciom z najuboższym rodzin.

Pozwoli to na wyrównanie szans tych dzieci w dostępie do zdrowej żywności, ale zapewni też co najmniej jedną zdrową przekąskę podczas pobytu w szkole. Dla wielu z nich to jedyny posiłek spożyty podczas zajęć szkolnych, ale także możliwość zjedzenia pierwszego śniadania.

Fundacja wspiera dzieci i młodzież również w innej formie, poza projektem Zdrowe Kieszonkowe. Zadaniem Fundacji jest także realizacja projektów edukacyjnych. Przedmiotem naszej działalności w tym zakresie jest m.in. zdrowie i profilaktyka zdrowotna, nowoczesne technologie, rozwój przedsiębiorczości i inne.

Zajmujemy się również upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, propagowaniem ruchu i różnych form aktywności fizycznej poprzez sport i zabawę.

Jak można pomóc?

Naszą Fundację, a poprzez nią dzieci potrzebujące, mogą wesprzeć wszyscy chętni – osoby indywidualne, podmioty gospodarcze, inne.

Nasi Darczyńcy mogą wskazać konkretny region, gminę, czy szkołę, na terenie których chcieliby wesprzeć dzieci. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Zarząd Fundacji
Andrzej Nartowicz – Prezes Zarządu

Biuro Fundacji
Paweł Toczydłowski

KONTAKT

WSPÓLNIE ZMIEŃMY LOS DZIECI. WSPOMÓŻ FUNDACJĘ