Misja i cel

misja fundacji

Fundacja Zdrowe Kieszonkowe powstała w celu niesienia wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin najuboższych i potrzebujących. Pomoc kierowana jest do konkretnych osób, dzieci, które kwalifikowane są do udzielenia  wsparcia przez Fundację przy współudziale szkół i odpowiednich instytucji. Wsparciem objęte są dzieci z placówek oświatowych w całej  Polsce, m.in. uczestniczących w projekcie Zdrowe Kieszonkowe. 

Pomoc polega na sponsorowaniu dzieciom kart i breloków oraz ich regularnym zasilaniu do dokonywania zakupów zdrowych przekąsek w urządzeniach vendingowych usytuowanych w szkołach.

Karta/brelok zasilone odpowiednią kwotą z ustawionym limitem dziennym na wydatki sprawi,  że zapewnimy dzieciom z najuboższych rodzin codzienną zdrową przekąskę w trakcie pobytu w szkole. Dla wielu z nich jest to jedyny posiłek, jaki spożyją w trakcie zajęć szkolnych.

Fundacja udziela wsparcia dzieciom i młodzieży również w innych formach. Realizuje także zadania edukacyjne na rzecz dzieci i osób dorosłych związane m.in. ze zdrowym stylem życia i profilaktyką zdrowotną, posługiwaniem się nowymi technologiami, czy pobudzaniem i rozwojem przedsiębiorczości.

Szczegółowe cele realizowane przez Fundację znajdują się w Statucie.

 

WSPÓLNIE ZMIEŃMY LOS DZIECI. WSPOMÓŻ FUNDACJĘ