kilka słów

Misja i cel

INFORMACJE

misja fundacji

Fundacja Zdrowe Kieszonkowe powstała w celu niesienia wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin najuboższych i potrzebujących. Pomoc kierowana jest do konkretnych osób, dzieci, które kwalifikowane są do udzielenia  wsparcia przez Fundację przy współudziale szkół i odpowiednich instytucji. Wsparciem objęte są dzieci z placówek oświatowych w całej  Polsce, m.in. uczestniczących w projekcie Zdrowe Kieszonkowe. 

Co mówią o nas dzieci

Co mówią dzieci o fundacji Zdrowe Kieszonkowe

WSPÓLNIE ZMIEŃMY LOS DZIECI. WSPOMÓŻ FUNDACJĘ